9 september 2019

Gernandt & Danielsson biträder Impilo vid investering i Euro Accident

En investerargrupp under ledning av Impilo har den 30 augusti 2019 ingått avtal om att förvärva försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB av National General Holdings Corp.

Affären, som förutsätter sedvanligt godkännande av Finansinspektionen, förväntas slutföras innan utgången av 2019.

Impilo är ett nordiskt investeringsbolag som fokuserar på investeringar i hälso- och sjukvårdsbolag med verksamhet inom läkemedel, medicinteknik, sjukvårdstjänster, omsorgstjänster eller andra hälsorelaterade områden, typiskt sett med bas i Norden. Impilos målsättning är att portföljbolagen ska bidra till utvecklingen inom deras respektive områden och på så sätt bidra till samhället på längre sikt. Impilo förvaltar drygt 3,5 mdr SEK i kapital från ledande nordiska och internationella investerare, och de större investerarna innefattar Goldman Sachs Asset Management, Tredje AP-fonden, och TryghedsGruppen.

Gernandt & Danielsson biträdde Impilo med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Nils Unckel, Counsel Pär Johansson, Senior Associate Mikael Bolling samt Associates Christopher Escalante, Rickard Tinglöf, Anna Kullander och Andreas Lexhag.

Skriv ut