5 december 2018

Gernandt & Danielsson biträder International Petroleum Corporation i samband med förvärv av BlackPearl Resources Inc. genom en s.k. ”plan of arrangement”

Gernandt & Danielsson biträder International Petroleum Corporation ("IPC")
i samband med förvärv av BlackPearl Resources Inc. ("BlackPearl") genom en s.k. "plan of arrangement".

IPC offentliggjorde den 10 oktober 2018 att IPC hade ingått ett avtal med BlackPearl enligt vilket IPC kommer att förvärva samtliga värdepapper i BlackPearl baserat på ett utbytesförhållande om 0,22 aktier i IPC för varje aktie i BlackPearl. Förvärvet är villkorat av att aktieägarna i både IPC och BlackPearl godkänner förvärvet samt av vissa regulatoriska godkännanden. Förvärvet förväntas slutföras i mitten av december 2018. Den 28 november 2018 offentliggjorde IPC ett prospekt rörande den föreslagna nyemissionen av stamaktier till värdepappersinnehavare i BlackPearl.

Gernandt & Danielssons team består av Partner Carl Westerberg och Senior Associate Erika Olofsson.

 

Skriv ut