5 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder John Mattson i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson har biträtt John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) och dess huvudägare AB Borudan Ett vid noteringen av John Mattsons aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och vissa institutionella investerare i Sverige och utlandet att förvärva aktier i bolaget.

John Mattson är ett familjeägt bolag som grundades av byggmästare John Mattson och är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgår till drygt 6 miljarder kronor. Första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm var den 5 juni 2019. Vid tidpunkten för noteringen hade bolaget ett börsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av Partners Bob Johanson och Carl Westerberg, Senior Associate Philip Rämsell samt Associates Christopher Escalante och Rickard Tinglöf.

Skriv ut