19 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder Lime Technologies vid förvärv av aktier i more intenz och janjoo

Gernandt & Danielsson har biträtt Lime Technologies vid ingående av avtal om att förvärva 58 procent av aktierna i more intenz AB och 30 procent av aktierna i janjoo AB. Enligt avtalen har Lime Technologies optioner att förvärva resterande aktier i bolagen.

Lime Technologies är en av Nordens största CRM-leverantörer och dess aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

More intenz är experter inom sälj, kundservice och ledarskap och arbetar med att hjälpa dess kunder att skapa resultat och en framgångsrik företagskultur genom beteendeförändringar.

Janjoo levererar e-tjänster som syftar till att förenkla och effektivisera kundkontakter för framför allt energibolag och fastighetsägare.

Gernandt & Danielssons team bestod huvudsakligen av senior associate Oscar Anderson och associate Daniel Sveen.

Skriv ut