14 februari 2017

Gernandt & Danielsson biträder Lundin Petroleum i samband med avknoppningen av dess producerande tillgångar utanför Norge till ett oberoende olje- och gasbolag

Styrelsen i Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum”) har föreslagit att knoppa av bolagets tillgångar i Malaysia, Frankrike och Nederländerna till det nybildade bolaget International Petroleum Corporation (“IPC”) och att dela ut aktierna i IPC till Lundin Petroleums aktieägare genom en s.k. Lex ASEA-utdelning.

Gernandt & Danielsson biträder Lundin Petroleum i samband med utdelning och notering av aktierna i IPC efter genomförandet av en intern omorganisation. IPC har ansökt om att notera aktierna på Torontobörsen och avser även att notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Lundin Petroleum med ett team bestående av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Erika Olofsson samt Associates Karin Källström och Lukas Åhman.

Skriv ut