22 mars 2016

Gernandt & Danielsson biträder managers i samband med börsintroduktionen av Humana

Gernandt & Danielsson har biträtt Carnegie Investment Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, ABG Sundal Collier och DNB Bank i samband med noteringen av Humana AB:s aktier på Nasdaq Stockholm.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 14 000 hel- och deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS.

Det slutliga priset i erbjudandet fastställdes till 62 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Humana om cirka 3,3 miljarder kronor. Erbjudandet omfattade både nyemitterade aktier och befintliga aktier som erbjöds av säljande aktieägare. De nyemitterade aktierna tillför Humana cirka 450 MSEK i bruttolikvid före emissionskostnader. För att täcka eventuell övertilldelning har huvudägaren (fonder rådgivna eller förvaltade av Argan Capital Management L.P.) förbundit sig att sälja ytterligare aktier, motsvarande cirka 13 procent av antalet aktier i erbjudandet. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till cirka 887 miljoner kronor.

Carnegie och Skandinaviska Enskilda Banken agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och ABG Sundal Collier och DNB Bank agerade Joint Bookrunners.

Gernandt & Danielsson biträdde Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners med ett team bestående av Partner Fredrik Palm, Senior Associate Gustav Skogö och Associate Sofia Tångelin.

Skriv ut