24 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Media and Games Invests emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Media and Games Invest plc:s (”Media and Games”) vid emission av ytterligare obligationer till ett belopp om 40 miljoner euro, som emitteras inom ett befintligt rambelopp om 120 miljoner euro. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av obligationslånet till 120 miljoner euro. Media and Games har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Media and Games är ett digitalt spelbolag och har sin huvudsakliga verksamhet inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm samt på Frankfurt Stock Exchange Scale segment. 

Gernandt & Danielsson biträder Media and Games med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Pareto Securities agerat finansiell rådgivare åt Media and Games.

Skriv ut