12 februari 2019

Gernandt & Danielsson biträder Moberg Pharma i samband med avyttringen av dess OTC-verksamhet för 155 miljoner USD och finansieringen av dess utvecklingsverksamhet

Gernandt & Danielsson biträder läkemedelsbolaget Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma") i samband med avyttringen av dess globala kommersiella verksamhet, omfattande direkt- och distributionsförsäljningen av receptfria produkter, till RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD. Moberg Pharma erhåller därutöver finansiering för dess pipeline-program om totalt 5 miljoner USD, innefattande en nyemission av aktier och ett lån med tillhörande teckningsoptioner.

Moberg Pharma avser att använda det kontanta vederlaget från försäljningen till att förtidsinlösa dess obligationslån och till att göra en utdelning till aktieägarna. Transaktionen är bl.a. villkorad av godkännande vid bolagsstämma i Moberg Pharma och förväntas slutföras i slutet av mars 2019.

Moberg Pharma utvecklar och kommersialiserar receptfria läkemedel och har sedan börsnoteringen på Nasdaq Stockholm 2010 byggt upp en produktportfölj av väletablerade varumärken. Moberg Pharma har därutöver en pipeline med läkemedelskandidater i sen klinisk fas.

Gernandt & Danielsson biträder Moberg Pharma med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Fredrik Palm, Counsel Adrian Della Morte Pålstam samt Associates Katarina Odelberg och Alexander Grägg. Även Hansen Law har biträtt Moberg Pharma i transaktionen.

Skriv ut