6 november 2020

Gernandt & Danielsson biträder Moberg Pharma i samband med företrädesemission om högst 150 miljoner kronor och den avsedda utdelningen av verksamheten BupiZenge®

Gernandt & Danielsson biträder Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) i dess fullt garanterade nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner om högst 150 miljoner kronor, med företrädesrätt för Moberg Pharmas befintliga aktieägare. Företrädesemissionen beslutades av Moberg Pharmas styrelse den 6 november 2020 och förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma.

Gernandt & Danielsson biträder även Moberg Pharma i samband med den avsedda utdelningen av verksamheten BupiZenge® ("BUPI") till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i Moberg Pharmas dotterbolag, som vid utdelningstillfället kommer inneha BUPI, i en s.k. Lex ASEA-utdelning. Moberg Pharma avser att notera dotterbolaget på Nasdaq First North Growth Market under Q1 2021. Bolagets styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om utdelningen.

Gernandt & Danielsson biträder Moberg Pharma med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Jonas Hämälä och Fredrik Haräng samt Associates Jonathan Antonsson, Josefin Törnlöf och Ludvig Eriksson.

Skriv ut