29 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder MTG vid förvärv av Ninja Kiwi och riktad nyemission av aktier

Modern Times Group MTG AB (publ) offentliggjorde den 24 mars 2021 att man ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i den nyzeeländska spelutvecklaren Ninja Kiwi Ltd för en initial köpeskilling bestående av kontanter och B-aktier i MTG uppgående till motsvarande 1 217 miljoner kronor (på kassa- och skuldfri basis) samt tilläggsköpeskillingar som förväntas uppgå till motsvarande 406 miljoner kronor. I syfte att finansiera bl.a. den initiala kontanta köpeskillingen genomförde MTG samma dag en nyemission av B-aktier om cirka 1,1 miljarder kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Gernandt & Danielsson biträder MTG med ett team bestående av Partner Fredrik Palm, Senior Associates Oscar Anderson och Daniel Sveen samt Associate Emelie Ögren.

Skriv ut