2 juli 2021

Gernandt & Danielsson biträder MTG vid förvärv av PlaySimple

Modern Times Group MTG AB (publ) offentliggjorde den 2 juli 2021 att man ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i spelutvecklaren PlaySimple för en initial köpeskilling bestående av kontanter och B-aktier i MTG uppgående till motsvarande cirka 3 090 miljoner kronor (på kassa- och skuldfri basis) samt tilläggsköpeskillingar som förväntas uppgå till sammanlagt motsvarande 1 287 miljoner kronor. Playsimple grundades 2014 och är en Indienbaserad utvecklare och utgivare av ordspel för mobila plattformar med över 200 medarbetare.

Gernandt & Danielsson biträder MTG med ett team bestående av partner Fredrik Palm, senior associates Oscar Anderson och Daniel Sveen samt associate Emelie Ögren.

Skriv ut