10 februari 2014

Gernandt & Danielsson biträder Neova AB i pelletsaffär

Gernandt & Danielsson biträder Neova AB, som är en ledande nordiskt biobränsletillverkare och del av den finska Vapo-koncernen, vid sammanslagningen av Neovas och Lantmännens respektive verksamheter inom träpellets. Det nya bolaget blir ledande inom träpelletslösningar.

Det sammanslagna bolaget, som omfattar Neovas pelletsverksamhet i Sverige och Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland, kommer att ha en årlig omsättning på cirka en miljard svenska kronor och ha cirka 160 anställda. Transaktionen är villkorad av tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter.

Gernandt & Danielssons team har letts av ansvariga delägaren Mats Hugoson och biträdande juristen Daniel Gutman i huvudsak biträdda av counsel Rolf Larsson, samt biträdande juristerna Sofia Ungh, Gabriel Zsiga, Cecilia Stridsberg och Henrik Appelqvist.

Skriv ut