14 maj 2014

Gernandt & Danielsson biträder Nidron Holding AG vid offentligt uppköpserbjudande

Gernandt & Danielsson biträder Nidron Holding AG, ett schweiziskt bolag, vid dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fenix Outdoor AB (publ)

Nidron Holding AG är ett bolag helägt av medlemmar av familjen Nordin som också är majoritetsaktieägare i Fenix Outdoor. Erbjudandet innebär att för varje aktie av serie B i Fenix Outdoor erhåller varje aktieägare en ny aktie av serie B i Nidron. Erbjudandet sker i syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz. Efter erbjudandets fullföljande avses Nidrons aktier av serie B att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partner Fredrik Palm, senior associates Leo Lee och Caroline Jägenstedt samt associates Marcus Karner och Fredrik Francke-Rydén.

Skriv ut