7 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder Nobina vid dess förvärv av Telepass

Nobina AB (publ) har ingått avtal om att förvärva Telepass AB som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Genom förvärvet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor.

Gernandt & Danielsson biträder Nobina med ett team huvudsakligen bestående av partner Gustav Skogö Nyvang, counsel Pär Johansson, senior associates Helena Selander (konkurrensrätt) och Pierre Olsson samt associate Viktor Borg.

Skriv ut