26 juni 2018

Gernandt & Danielsson biträder Nobina vid förvärv av Samtrans

Nobina har ingått avtal om att förvärva Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB av TransportIT Group AB. Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 225 MSEK, dels av en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK. Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2018.

Gernandt & Danielsson biträdde Nobina med ett team bestående av Partners Carl Westerberg, Gustav Skogö Nyvang (M&A) och Rolf Larsson (konkurrensrätt), Senior Associates Olle Asplund (regulatoriska frågor) och Erik Sandgren (IP) samt Associates Elin Eliasson (konkurrensrätt) och Ludvig Berglönn (M&A).

Skriv ut