16 juni 2015

Gernandt & Danielsson biträder Nordea i samband med försäljningen av dess kortinlösenverksamhet till Nets

Gernandt & Danielsson biträder Nordea Bank AB (publ) i samband med försäljningen av dess kortinlösenverksamhet till Nets Holding A/S för en köpeskilling om EUR 230 miljoner.

Transaktionen förutsätter sedvanliga godkännanden från relevanta myndigheter och väntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2015.


Gernandt & Danielssons team leds av Partner Mats Hugoson, assisterad av Senior Associate Pär Johansson (M&A och bolagsrätt). Teamet består även av Senior Associate Daniel Gutman och Associate Helén Landenberg (M&A och bolagsrätt) samt Senior Associate Olle Asplund och Associate Camilla Landberg (regulatoriska frågor).

Skriv ut