10 oktober 2017

Gernandt & Danielsson biträder Nordea i samband med Nordeas och DNBs sammanslagning av sina respektive baltiska verksamheter

Den 25 augusti 2016 ingick Nordea Bank AB (publ) och DNB Bank ASA avtal om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen för att skapa en ledande, oberoende leverantör av finansiella tjänster i Baltikum. Affären förutsatte att tillsynsmyndigheterna i respektive jurisdiktion gav sitt godkännande. Därutöver krävdes även konkurrensgodkännande från EU Kommissionen. Efter att ha erhållit samtliga godkännanden slutfördes transaktionen den 1 oktober 2017.

Namnet på den nya banken är Luminor. Luminor blir den tredje största leverantörer av finansiella tjänster i Baltikum, med en andel på 16 procent av inlåningsmarknaden och 23 procent av utlåningsmarknaden. Luminors kundstock kommer att bestå av Nordeas cirka 350 000 kunder och DNBs cirka 930 000 kunder i de tre Baltiska länderna. Banken kommer att ha cirka 3 000 medarbetare och cirka 15 miljarder euro i tillgångar.

Nordea får cirka 56 procent av de ekonomiska rättigheterna och cirka 49,9 procent av rösträtten i det nya svenska moderbolaget.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nordea med ett transaktionsteam bestående av Partner Mats Hugoson, Counsel Joakim Brännström, Associates Fredrik Haräng och Sofia Tångelin, ett team beträffande finansieringen av den sammanslagna verksamheten bestående av Partner Björn Svensson, Senior Associate Sofie Viktorsson, Associates Simon Wetterholm och Kelly Josefsson Waller, samt ett regulatoriskt team bestående av Partner Nils Unckel och Senior Associate Olle Asplund.

Vidare har Gernandt & Danielsson samarbetat med advokatbyrån Sorainen som varit lokalt ombud för Nordea i Estland, Lettland respektive Litauen under transaktionens genomförande.

Skriv ut