17 september 2018

Gernandt & Danielsson biträder Nordea vid försäljning av ägarandel i Luminor till Blackstone

Nordea har tillsammans med DNB tecknat avtal om att gemensamt sälja 60 procent av den baltiska banken Luminor till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone. Efter transaktionen kommer Nordea och DNB att ha en ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor och vara fortsatt representerade i Luminors styrelse. Nordea och Blackstone har dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent. Transaktionen förutsätter bland annat sedvanligt godkännande från berörda myndigheter. Utöver aktieförsäljningarna ska Nordea och DNB fortsätta att erbjuda Luminor finansiering på medellång sikt, liksom operationella tjänster och IT-tjänster under en övergångsperiod.

Gernandt & Danielsson biträder Nordea med ett team bestående av Partners Mats Hugoson (M&A och transitional services), Björn Svensson (finansiering) och Nils Unckel (regulatoriska frågor), Senior Associates Sofie Viktorsson (finansiering) och Mikael Bolling (finansiering) samt Associates Fredrik Haräng (M&A och transitional services), Johan Malmsten (finansiering) och Simon Wetterholm (finansiering).

Skriv ut