16 januari 2020

Gernandt & Danielsson biträder Nordic Capital vid dess förvärv av Consilium Marine & Safety

Gernandt & Danielsson biträder Nordic Capital vid dess förvärv av affärsområdet Consilium Marine & Safety från börsnoterade Consilium AB (publ) till ett värde om 3 000 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Consilium Marine & Safety är en av världens största leverantörer av produkter och system för brand och gaslarm till fartygsnäringen, olje- och gastransport och fastighetssektorn. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och ett godkännande av den föreslagna transaktionen vid en extra bolagsstämma i Consilium AB.

Gernandt & Danielsson biträder Nordic Capital med ett team bestående av Partners Carl Westerberg och Corinne Ekman, Counsel Pär Johansson, Senior Associate Oscar Anderson samt Associate Andreas Lexhag.

Skriv ut