15 mars 2018

Gernandt & Danielsson biträder Nordic Capital vid dess förvärv av Trustly

Gernandt & Danielsson biträder Nordic Capital Fond IX (”Nordic Capital”) vid dess förvärv av en majoritetsandel av Trustly AB (”Trustly”). Vissa av Trustlys befintliga aktieägare (Alfvén & Didrikson, bolagets grundare, och ledning) kommer att kvarstå som aktieägare i Trustly tillsammans med Nordic Capital. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga regulatoriska godkännanden erhålls samt av godkännande från Finansinspektionen. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra finansiella detaljer.

Gernandt & Danielsson biträder Nordic Capital med ett team som leds av partners Carl Westerberg och Corinne Ekman med biträde av senior associates Erika Olofsson och Jonas Hämälä.

Skriv ut