7 november 2013

Gernandt & Danielsson biträder Nordstjernan vid försäljning av aktier i Salcomp Oyj till Sjätte AP-fonden

Nordstjernan har tecknat ett avtal där Sjätte AP-fonden (”AP6”), genom ett holdingbolag, förvärvar 45 procent av aktierna i Salcomp Oyj (”Salcomp”). Nordstjernan förblir majoritetsägare med 55 procent av aktierna. Gernandt & Danielsson har företrätt Nordstjernan.

Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare för mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Under de senaste tolv månaderna har Salcomp haft en nettoomsättning om 466 miljoner euro. Salcomp har cirka 13 000 anställda och produktionsanläggningar i Kina, Indien och Brasilien. Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen. Transaktionen är villkorad av ett godkännande från relevanta regulatoriska myndigheter.

Gernandt & Danielssons team har bestått av delägaren Manfred Löfvenhaft samt huvudsakligen av biträdande juristerna Pär Johansson, Marcus Karner, Cecilia Stridsberg och Katja Kulesch. Counsel Rolf Larsson har biträtt i konkurrensrättsliga frågor.

Skriv ut