28 april 2016

Gernandt & Danielsson biträder Nynas avseende kredit om 650 miljoner euro

Nynas AB (publ) har tecknat ett kreditfacilitetsavtal på 650 miljoner euro, som består av ett långfristigt lån på 125 miljoner euro och en rörelsekredit på 525 miljoner euro med en grupp om sex banker. 

Krediten har en löptid på fem år och kommer att användas för att refinansiera bolagets nuvarande kredit på 750 miljoner euro, samt för rörelsekapital och allmänna finansieringsbehov.

Gernandt & Danielsson har biträtt Nynas med ett team bestående av Partner Björn Svensson och Senior Associate Henrik Appelqvist.

Skriv ut