2 juni 2015

Gernandt & Danielsson biträder Pareto Securities vid SciBase Holding AB (publ):s notering på Nasdaq First North

SciBase Holding AB (publ) har idag noterats på Nasdaq First North

SciBase är ett svenskt medicinteknikbolag grundat 1998 som har utvecklat Nevisense, ett point-of-care instrument för exakt detektion av malignt melanom.
I samband med noteringen har ett erbjudande om 3 300 000 nya aktier, motsvarande cirka 40% av antalet aktier och röster i SciBase Holding AB (publ), sålts för en bruttolikvid om 165 miljoner kronor. Om övertilldelningsoptionen som bolaget utfärdat till Pareto Securities utnyttjas till fullo, kommer erbjudandet omfatta totalt 3 795 000 nya aktier, motsvarande cirka 43% av aktierna och rösterna i SciBase Holding AB (publ) för en total bruttolikvid om cirka 190 miljoner kronor.
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner i samband med erbjudandet. Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Pareto Securities. Avanza är Selling Agent och Certified Adviser. Gernandt & Danielsson biträder Pareto Securities med ett team bestående av Partner Carl Westerberg, Senior Associate Leo Lee och Associate Erika Olofsson.

Skriv ut