7 juli 2016

Gernandt & Danielsson biträder Priveq

Gernandt & Danielsson har biträtt Priveq Investment Fund IV och övriga ägare vid dess avyttring av Internatural AB till Midsona AB (publ).

Priveq och övriga minoritetsaktieägare har avyttrat Internatural AB (”Internatural”) med dotterbolag till Midsona AB (publ). Internatural är, tillsammans med dotterbolagen Kung Markatta AB och Alma Norge AS, är en ledande oberoende aktör inom distribution och marknadsföring av ekologiska, växtbaserade och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. Internatural distribuerar bland annat de interna varumärkena Kung Markatta (Sverige) och Helios (Norge), samt även externa varumärken som exempelvis marknadsledande Alpro och Yogi Tea.

Gernandt & Danielsson har biträtt Priveq och övriga säljare med ett team bestående av Partner Bob Johanson, samt Associates Jonas Hämälä och Jeanette Jönsson.

Skriv ut