8 oktober 2013

Gernandt & Danielsson biträder Procuritas Capital Investors III A och B, LP

G&D biträder Procuritas Capital Investors III A och B LP samt minoritetsägarna vid försäljning av KGH-koncernen till Bridgepoint Development Capital

G&D biträder Procuritas Capital Investors III A och B LP samt minoritetsägarna vid försäljning av KGH Customs AB (publ) med dotterbolag. KGH koncernen är en marknadsledande oberoende leverantör av tulltjänster inom hela Europa och globalt genom partnernätverk. KGHs huvudkontor finns i Göteborg, Sverige. Koncernen har mer än 600 anställda i Europa och en omsättning på cirka 500 MSEK. Transaktionen är villkorad av tillstånd från konkurrensmyndigheter i Norge och Österrike.

Som en del av sin nuvarande finansiella struktur, har KGH noterat obligationer till ett värde av 400 miljoner kronor vid NASDAQ OMX Stockholm. I samband med försäljningens fullgörande har KGH för avsikt att förtidslösa obligationerna.

Gernandt & Danielssons team leds av delägarna Mats Hugoson (M&A) och Mikael Borg (Kapitalmarknadsfrågor) samt de biträdande juristerna Monica Bodell, Katja Kulesch och Marcus Karner. Counsel Rolf Larsson biträder i konkurrensrättsliga frågor.

Skriv ut