2 januari 2019

Gernandt & Danielsson biträder Radissons budkommitté i samband med offentligt uppköpserbjudande

Gernandt & Danielsson biträder Radisson Hospitality AB (publ) i samband med det budpliktserbjudande som har lämnats till bolagets aktieägare av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, inklusive SINO-CEE Fund. Erbjudandet motsvarar en värdering av Radisson om cirka 7 miljarder kronor.

Gernandt & Danielsson biträder Radisson med ett team bestående av Partner Fredrik Palm, Senior Associate Erik Åslund och Associate Christopher Escalante.

Skriv ut