13 juli 2018

Gernandt & Danielsson biträder Ramsay Générale de Santé i samband med offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Capio

Den 13 juli 2018 lämnade Ramsay Générale de Santé S.A. ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Capio AB (publ). Erbjudandet värderar Capio till cirka 6,85 miljarder kronor. Ramsay Générale de Santé är den största operatören av privata sjukhus i Frankrike och dess aktier är upptagna till handel på Euronext Paris. Capio är en privat vårdgivare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Capios aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Ramsay Générale de Santé tillsammans med Bredin Prat med ett team bestående av Partners Fredrik Palm, Bob Johanson (health care) och Candra Torebring (finansiering) samt Associates Daniel Sveen och Rickard Tinglöf.

Skriv ut