8 juli 2015

Gernandt & Danielsson biträder Rosti vid förvärv av Bianor-koncernen

Rosti Group AB förvärvar Bianor-koncernen från Nimbus Investments, ett private equity bolag baserat i Holland och Tyskland. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndighet i Polen (Polish Office for Competition and Consumer Protection) och förväntas fullbordas under tredje kvartalet 2015.

Bianor-koncernen, baserad i Polen och Rumänien, tillverkar formsprutade plastdetaljer och utför tillhörande produktionstjänster till ledande globala företag (s.k. OEMs) inom sektorerna hushållsmaskiner, elektriska produkter och säkerhetstillbehör.

Rosti, som ingår i Nordstjernan-koncernen, är en global plastkoncern för formsprutad plast och underleverantör till bilindustrin och förpackningsindustrin samt inom sektorerna konsument & hushållsprodukter, affärsmaskiner och medicinsk utrustning. Rosti omsätter 450 MEUR, har 3 400 anställda samt totalt tio anläggningar i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Polen, Turkiet, Kina och Malaysia.

G&D har biträtt Rosti med ett team bestående av Partner Dick Lundqvist, Counsel Rolf Larsson (konkurrensrätt) och Senior Associate Corinne Ekman (M&A). G&D har i transaktionen samarbetat med den holländska advokatbyrån Van Doorne, vars team har letts av Advocaat Steffen Alleman, samt advokatbyrån Dentons i Warszawa och Bukarest, vars team har letts av Partner Piotr Dulewicz och Associate Rafał Celej (Warszawa) samt Partner Cristina Daianu (Bukarest).

Skriv ut