19 november 2013

Gernandt & Danielsson biträder SEAS-NVE vid förvärv av 80 procent av vindkraftparken Rødsand II

SEAS-NVE Holding A/S, Danmarks största kooperativt ägda energibolag har förvärvat 80 procent av aktierna i den havsbaserade danska vindkraftparken Rødsand II från E.ON Sverige AB.

Rødsand II är en 207 megawatt vindkraftspark bestående av 90 turbiner placerade utanför kusten Nysted i Danmark. I transaktionen värderas vindkraftsparken till 3,5 miljarder danska kronor (cirka 430 miljoner euro) på 100 procent enterprise value. E.ON Sverige AB kvarstår som ägare av 20 procent av Rødsand II.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från relevanta regulatoriska- och konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras runt årsskiftet 2013/2014.

Gernandt & Danielsson har biträtt SEAS-NVE i transaktionen med ett team som bestått av delägare Anders Wallén, counsel Joakim Brännström och biträdande jurist Cecilia Stridsberg. Gernandt & Danielsson har i transaktionen samarbetat med den danska advokatbyrån Gorrissen Federspiel.

Skriv ut