9 juni 2021

Gernandt & Danielsson biträder Sinch vid förvärv av Message Media

Sinch AB (publ) offentliggjorde den 9 juni 2021 att man ingått avtal om att förvärva Message Media, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom nya aktier i Sinch. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden, däribland myndighetsgodkännanden och förväntas att slutföras under andra halvåret 2021.

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer och är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner via meddelanden, röstsamtal, och video. Koncernen har huvudkontor i Stockholm samt närvaro i mer än 40 länder.

Gernandt & Danielssons team har bestått av partner Carl Westerberg och senior associate Oscar Anderson.

Skriv ut