24 april 2017

Gernandt & Danielsson biträder SSM i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Aktierna i SSM Holding AB (publ) har den 6 april 2017 tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen erbjöds allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet aktier motsvarande cirka 29 procent av det totala antalet aktier i SSM efter erbjudandets genomförande (förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). SSM tillförs cirka 540 miljoner kronor före transaktionskostnader i samband med erbjudandet.

SSM har sedan starten 1993 varit verksamt i Stockholmsområdet och ägs av grundarna Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand. I dag har SSM närmare 5 800 lägenheter i planeringsfas eller produktion, vilket gör att SSM är Stockholms ledande bostadsutvecklare i sin nisch med funktionssmarta och prisvärda bostäder för sin målgrupp, som SSM benämner morgondagens urbaniter. Mer information om erbjudandet och upptagandet till handel finns i prospektet som registrerades och godkändes av Finansinspektionen den 27 mars 2017.

Gernandt & Danielsson biträder SSM med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Leo Lee samt Associates Philip Rämsell, Erik Svärd och Olle Wännström.

Skriv ut