7 juli 2015

Gernandt & Danielsson biträder Sterner Stenhus i samband med försäljning av fastigheter till Amasten Holding AB (publ)

Gernandt & Danielsson biträder Sterner Stenhus Fastigheter AB, delägt av Sterner Stenhus Förvaltning AB och Kvalitena AB, i samband med försäljning av fastigheter i Strängnäs, Sala, Järna och Skinnskatteberg till Amasten Holding AB (publ).

Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 291 miljoner kronor och den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 110 400 000 kronor. Av den totala köpeskillingen beräknas cirka 81 400 000 kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Transaktionen är bland annat villkorad av att beslutet av extra bolagsstämman i Amasten den 23 juni 2015 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission har registrerats hos Bolagsverket. Tillträde beräknas kunna ske i början av fjärde kvartalet 2015.

Gernandt & Danielssons team leds av Senior Associate Caroline Jägenstedt Wikman och inkluderar även Senior Associate Daniel Gutman och Associate Philip Rämsell. Marcus Johansson är ansvarig Partner.

Skriv ut