20 april 2016

Gernandt & Danielsson biträder Studsvik vid avyttring av affärsområde

Gernandt & Danielsson biträder Studsvik AB (publ) i samband med avyttringen av dess avfallshanteringsverksamhet i Sverige och Storbritannien till det franska energibolaget EDF för en preliminär köpeskilling om 355 miljoner på skuldfri basis.

Transaktionen omfattar Studsviks tillgångar och anläggningar inom Avfallshantering utanför Nyköping och anläggningen i Workington i Storbritannien. EDF S.A förvärvar verksamheten genom sitt helägda dotterbolag EDF Développement Environnement SA.

Som en del av transaktionen har Studsvik och EDF ingått ett samarbetsavtal inom områdena avfallshantering, konsulttjänster och kärnteknisk avveckling. 

Transaktionen är villkorad av att nödvändiga tillstånd och godkännanden erhålls från berörda myndigheter.

Studsvik, vars aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, behåller verksamhetsområdena Bränsle- och materialteknik samt Konsulttjänster. EDF, med franska staten som majoritetsägare, är en global energikoncern med en omsättning 2015 uppgående till cirka 75 miljarder euro och cirka 160 000 anställda.

Gernandt & Danielsson har biträtt Studsvik med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Erik Åslund samt Associates Philip Rämsell, Helén Landenberg och Martin Bengtsson. Counsel Rolf Larsson har biträtt i konkurrensrättsliga frågor samt Senior Associates Adrian Della Morte Pålstam avseende finansieringsfrågor och Erik Sandgren avseende i IP-rättsliga frågor.

Skriv ut