27 juni 2013

Gernandt & Danielsson biträder Swedbank Corporate Finance vid nyemission i Victoria Park

Victoria Park har beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier och preferensaktier.

Victoria Parks AB:s (publ) styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier och stamaktier om totalt cirka 350 miljoner kronor, med möjlighet att utöka nyemissionen till totalt cirka 375 miljoner kronor. Styrelsen ska även utvärdera en möjlig notering av Victoria Parks aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Victoria Parks stamaktie är sedan tidigare upptagen till handel på NASDAQ OMX First North och bolaget har ansökt om upptagande till handel av preferensaktien på NASDAQ OMX First North.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Victoria Park i samband med nyemissionen. Gernandt & Danielsson, med advokat Mikael Borg som ansvarig delägare, är legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance. Gernandt & Danielssons team består huvudsakligen av advokat Gustav Skogö samt biträdande jurist Josefin Ström.

Skriv ut