13 februari 2014

Gernandt & Danielsson biträder Swedbank Corporate Finance

Victoria Park AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har beslutat att nyemittera stamaktier.

Victoria Parks AB:s (publ) styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare om totalt högst cirka 208 miljoner kronor samt en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av stamaktier om totalt högst cirka 208 miljoner kronor. Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Victoria Park i samband med nyemissionen. Gernandt & Danielsson, med advokat Mikael Borg som ansvarig delägare, är legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance. Gernandt & Danielssons team består i övrigt huvudsakligen av Gustav Skogö (projektledare) och Josefin Ström.

Skriv ut