13 mars 2015

Gernandt & Danielsson biträder Swedbank i mäklaraffär

Swedbank Franchise AB har den 12 mars 2015 kommit överens med DNB Bank ASA om att Swedbank Franchises tidigare förvärv av Svensk Fastighetsförmedling AB, som på begäran av Konkurrensverket förbjöds av Stockholms tingsrätt den 17 december 2014, går tillbaka.

Merparten av franchisetagarna i Svensk Fastighetsförmedling förvärvar på samma dag Svensk Fastighetsförmedling och tecknar samarbetsavtal med Swedbank AB. Swedbanks dotterbolag Fastighetsbyrån AB förvärvar samtidigt 9 procent av aktierna i Hemnet Sverige AB och kommer därefter att äga sammanlagt 34 procent av aktierna i Hemnet. Fastighetsbyrån har även träffat ett optionsavtal som ger rätt att förvärva ytterligare aktier i Hemnet.
Gernandt & Danielsson har biträtt Swedbank (och relevanta dotterbolag) i samband med de nu genomförda affärerna med ett team bestående av Partners Johan Josjö och Candra Torebring, Counsel Rolf Larsson, Senior Associates Erik Åslund och Sofie Viktorsson samt Associates Philip Rämsell och Helén Landenberg.

Skriv ut