22 december 2016

Gernandt & Danielsson biträder Swedbank i samband med emission av primärkapitaltillskott (AT1)

Den 9 december 2016 genomförde Swedbank AB (publ) en emission av primärkapitaltillskott (AT1) i syfte att optimera sin kapitalstruktur. Primärkapitaltillskottet utgörs av skuldinstrument om 500 miljoner US-dollar som konverteras till stamaktier om bankens kapitalbas minskar till en viss nivå. Skuldinstrumenten kommer att tas upp till handel på Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

Gernandt & Danielsson har biträtt Swedbank avseende svensk bolagsrätt med ett team bestående av Partners Johan Josjö och Björn Svensson samt Associate Daniel Sveen.

Skriv ut