23 augusti 2019

Gernandt & Danielsson biträder Swedbank i samband med emission av primärkapitaltillskott (AT1)

Den 22 augusti 2019 beslöt Swedbank AB (publ) om en emission av primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera sin kapitalstruktur. Primärkapitaltillskottet utgörs av skuldinstrument om 500 miljoner US-dollar som konverteras till stamaktier om bankens kapitalbas minskar till en viss nivå. Skuldinstrumenten kommer att noteras på Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

Gernandt & Danielsson har biträtt Swedbank avseende svensk bolagsrätt med ett team bestående av Partner Björn Svensson samt Associates Johan Malmsten och Filip Persson.

Skriv ut