25 oktober 2017

Gernandt & Danielsson biträder Tieto i samband med offentligt uppköpserbjudande

Tieto Oyj, genom sitt svenska dotterbolag Tieto Sweden AB (”Tieto”), offentliggjorde den 23 oktober 2017 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i svenska IT-konsultföretaget Avega Group AB (publ) (”Avega”). Det erbjudna vederlaget i erbjudandet uppgår till 40 kronor kontant för varje aktie och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 462 miljoner kronor. Avegas B aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Avega är ett svenskt IT-konsultföretag specialiserat inom digital transformation. Avega har cirka 350 medarbetare. Nettoomsättningen för 2016 uppgick till cirka 428 miljoner kronor.

Tieto är en av de ledande IT-tjänsteleverantörerna i Norden och erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, mjukvarubaserade industrilösningar och produktutvecklingstjänster inom kommunikation och integrerade system. Moderbolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq Helsingfors och Stockholm. Tieto bedriver verksamhet i 23 länder och har cirka 13 000 anställda. Nettoomsättningen för 2016 uppgick till cirka 1 493 miljoner euro.

Gernandt & Danielsson biträder Tieto med ett team huvudsakligen bestående av Partners Dick Lundqvist och Fredrik Palm, Senior Associate Erik Åslund samt Associates Martin Bengtsson och Rikard Sundstedt. Partner Rolf Larsson och Associate Elin Eliasson har biträtt avseende konkurrensrättsliga frågor.

Skriv ut