16 december 2016

Gernandt & Danielsson biträder Troax vid emission av ytterligare obligationer och försäljning av bolagets innehavda obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt Troax Group AB (publ) vid en emission av ytterligare obligationer om 17 miljoner euro under bolagets befintliga obligationslån och försäljning av obligationer innehavda av bolaget om 2,7 miljoner euro.

Emissionslikviden kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av Folding Guard, en ledande amerikansk tillverkare av nätväggar och skyddslösningar, från det börsnoterade bolaget Leggett & Platt.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Senior Associates Sofie Viktorsson och Henrik Appelqvist.

Skriv ut