27 mars 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid 4finance obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid 4finance emission av företagsobligationer till ett värde av 225 miljoner kronor

Det Luxemburgska konsumentkreditföretaget 4finance S.A. har emitterat svenska företagsobligationer till ett värde av 225 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Caroline Jägenstedt Wikman och Associates Adrian Della Morte Pålstam och Karin Källström.

Skriv ut