17 september 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid 4finance obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid 4finance emission av företagsobligationer till ett värde av 150 miljoner kronor

Konsumentkreditkoncernen 4finance har, genom det Luxemburginkorporerade bolaget 4finance S.A., emitterat svenska företagsobligationer till ett värde av 150 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor, av vilket bolaget sedan tidigare har emitterat 225 miljoner kronor. Obligationslånet är sedan tidigare upptaget till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.


Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Caroline Jägenstedt Wikman samt Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut