3 september 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av preferensaktier

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av preferensaktier till en volym om 1 500 miljoner kronor.

Bostadsfastighetsbolaget Akelius Residential Property AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier om totalt 1 500 miljoner kronor med möjlighet att utöka nyemissionen till totalt 3 000 miljoner kronor. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Akelius preferensaktie är sedan juni 2014 upptagen till handel på NASDAQ OMX First North och Gernandt & Danielsson biträdde Akelius även vid noteringen av preferensaktien.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Danske Bank A/S och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Krister Skoog, Senior Associate Pär Johansson samt Associates Adrian Della Morte Pålstam och Jonas Hämälä.

Skriv ut