24 april 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av preferensaktier

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av preferensaktier till ett värde av 2 miljarder kronor.

Bostadsfastighetsbolaget Akelius Residential Property AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier om totalt 2 miljarder kronor. Emissionen riktades till institutionella investerare samt kunder inom bankernas private banking enheter. Akelius preferensaktier är sedan juni 2014 upptagna till handel på Nasdaq First North.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Danske Bank A/S och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Krister Skoog samt Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut