7 november 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av obligationer till ett värde av 280 miljoner kronor inom en ram om 1 000 miljoner kronor.

Det privata bostadsfastighetsbolaget Akelius Fastigheter AB (publ) har emitterat obligationer till ett värde av 280 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till institutionella investerare. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och genom emissionen har hela rambeloppet emitterats. Obligationslånet är upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S med ett team som bestått av delägaren Mikael Borg samt de biträdande juristerna Adrian Della Morte Pålstam och Marcus Karner.

Skriv ut