24 juni 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av obligationer till ett värde av 350 miljoner kronor inom en ram om 1 500 miljoner kronor. 

Bostadsfastighetsbolaget Akelius Residential AB (publ) har emitterat icke säkerställda företagsobligationer med rörlig ränta till ett värde av 350 miljoner kronor med möjlighet att emittera obligationer om ytterligare 1 150 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till institutionella investerare och bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. 

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Danske Bank A/S och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av partners Mikael Borg och Krister Skoog samt associates Adrian Della Morte Pålstam, Marcus Karner och Jonas Hämälä.

Skriv ut