23 juni 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Akelius emission av företagsobligationer till ett värde av 500 miljoner kronor

Bostadsfastighetsbolaget Akelius Residential Property AB (publ) har emitterat icke säkerställda företagsobligationer med rörlig ränta till ett värde av 500 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor, av vilket bolaget sedan tidigare har emitterat 850 miljoner kronor. Obligationslånet är sedan tidigare upptaget till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Danske Bank A/S och Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut