30 juni 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equity AB:s emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid AML Equity AB:s (publ) (”Bolaget”) emission av företagsobligationer till ett sammanlagt värde om 600 miljoner kronor med en löptid på 3,5 år. Emissionslikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål och Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har i samband med obligationsemissionen återköpt ett sammanlagt nominellt belopp om 200 miljoner kronor av Bolagets utestående obligationer.

Bolaget utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen inom fem affärsområden med fristående bolag och varumärken. Bolagets stam- och preferensaktier är listade på NASDAQ First North Growth Market.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam, Senior Associate Philip Rämsell samt Associates Camilla Hedner och Josefin Törnlöf.

Skriv ut