22 augusti 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equitys emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equity’s emission av ytterligare obligationer om en summa om 275 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0008014690 och inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Efter emissionen kommer bolagets utestående obligationslån att uppgå till 600 miljoner kronor.

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associates Maria Klaesson och Katarina Odelberg.

Skriv ut