12 april 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equitys obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equitys emission av företagsobligationer till ett värde om SEK 325,000,000. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om SEK 1,000,000,000. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq First North.  

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Associate Maria Klaesson och Associate Katarina Odelberg.

Skriv ut